Prihláška na Extrém maratón

Registration Page
   

       
 

 *

Oboznámil som sa a súhlasím s 'Oboznámenie so spracovaním osobných údajov - GPDR' uverejnených na internetovej stránke https://maratonfurca.sk

 *

Potvrdzujem, že som dostatočne pripravený/á pre absolvovanie Furčianského maratónu v mnou zvolenej disciplíne. Som si vedomý, že podujatie tohto charakteru kladie na moju osobu zvýšenú záťaž a prehlasujem, že mi nie je známa žiadna prekážka v mojom zdravotnom stave, ktorá by mi bránila sa tohto podujatia zúčastniť. Prehlasujem, že som si vedomý toho, že nesiem všetku zodpovednosť spojenú s mojou účasťou na tomto podujatí, vrátane prípadných škôd spôsobených na zdraví alebo na majetku, ktorá vznikne mne alebo ktorú spôsobím Organizátorovi, či ktorejkoľvek tretej osobe, ktorá sa akýmkoľvek spôsobom podieľa na podujatí.