Kontaktné údaje

Sídlo Tokajícka 2, 040 22 Košice – Dargovských hrdinov
Právna forma Občianske združenie
Identifikačné číslo (IČO) 35558679
Daňové identifikačné číslo (DIČ) 2021783390
Expozitúra banky Fio Banka, Hlavná 8, 040 01 Košice
IBAN SK 69 8330 0000 0028 0045 3162
Poštová adresa O5 bežecký klub Furča, Maurerova 2, 04022 Košice
Email o5maratonfurca@gmail.com