13.ročník Furčianskeho maratónu

A máme to po 14-ty krát za sebou. Čo? No predsa Furčiansky maratón! 14-ty krát, keď je 13.ročník? Áno, začínali sme 0.ročníkom. Na začiatku bolo „Čo keď?“ Ale takto sa nikam nedostaneme. Koniec otázok! .

Čím začať? No predsa vami, pretekármi. Bez vás by preteky neboli pretekmi. Ďakujem vám za vašu účasť, čestný spôsob súperenia. V cieli sme vás zaznamenali v nebývalom počte, 145 účastníkov úspešne prekonalo cieľovú čiaru. Verte, nie je jednoduché pri takomto počte všetko zrežírovať tak, aby klapalo na jednotku. Chodník sa tiež nedá roztiahnuť, je to pre nás poučenie do ďalších ročníkov.

Ďalej by som sa chcel poďakovať sponzorom.

Každoročne stojí pri nás, už od vzniku tohto podujatia, p. Monika Smolková. Bez jej pomoci pri začiatkoch by asi toto podujatie nebolo tam, kde je.

Pochutnali sme si na perfektnom guláši, občerstvili sa minerálkou, usporiadatelia si počas pretekov pochutili na bagetách, a to všetko vďaka firme Steward (Two Wings).

V ostatných rokoch sa medzi popredných sponzorov zaradila firma FRESH. Bez nej by pretekári po dobehu nenašli občerstvenie v taštičkách, ba ani samotné taštičky, či víťazi kategórií hodnotné vecné dary.

Podiel na úspešnom priebehu majú tiež Košice – mesto športu 2016, ktoré nás poctilo finančným príspevkom.

Bohatú tombolu, ako po iné roky, aj teraz zastrešovala firma Tekro a naša Zuzka U., ktorej šikovné ruky dokážu vyrobiť z odpadového papiera nádherné predmety.

Ďalej nesmiem zabudnúť na METRO, tiež prispeli občerstvením, priestory v mieste štartu a cieľa sponzorsky každoročne poskytuje SBD 3, bez sponzorskej dodávky AWM tiež si už ani nevieme predstaviť zabezpečenie priebehu pretekov.

A nadovšetko musím spomenúť ešte ľudí, ktorí sa „motajú“ okolo organizácie pretekov, bez neoceniteľnej pomoci ktorých by tieto preteky nikdy nemohli byť. Verte, v dnešnej dobe stretnúť ľudí, ktorí bez toho, aby naťahovali dlaň, prišli, či už prší a či svieti slniečko, a prispeli svojim pričinením k zdarnému priebehu podujatia, len tak nenájdete. My ich máme.

Ďakujem Vám všetkým ešte raz.

Za O5 bežecký klub Furča Zdeněk Bohuněk

Odporúčané články