Prihláška na Furčiansky maratón a Štafetový maratón

Prihlasovanie bolo ukončené.

Štafetový maratón dvojčlenných družstiev – vyplniť prihlasovací formulár aj s menom, priezviskom a dátumom narodenia spolubežca (každý pretekár podáva prihlášku sám za seba).